Kort #16246 Järnbärg, Magnus

Järnbärg, Magnus [Järnbärg, Magnus, korpral vid livgardet]

Utdrag ur Kungl. Maj:ts livgardes krigsrätts protokoll 
rörande hyrestvist mellan korpralerna Anders Maul 
och Magnus Järnbärg 1717, undert. av Gudmund
Adlerbeth.

          i: Autografsaml.

Information

Kortnr:
16246
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Järnbärg, Magnus, korpral vid livgardet]

Utdrag ur Kungl. Maj:ts livgardes krigsrätts protokoll
rörande hyrestvist mellan korpralerna Anders Maul
och Magnus Järnbärg 1717, undert. av Gudmund
Adlerbeth.

i: Autografsaml.

Signum:
Autografsaml.: Adlerbeth
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB