Kort #16577

 [(Karl XI]
Observationes angående administrationen af rik-
sens medell under hans kongl. maij:tz minoren-
nitet ... 5 febr. 1681, jämte kungl. brev 26
okt. 1680.

Engestr. B.Il.1l.5.(nr 56).

[Annan avskr. utan kungabrev ].
Engestr. B.Il.l1l.5.(nr 59).

Information

Kortnr:
16577
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[(Karl XI]
Observationes angående administrationen af rik-
sens medell under hans kongl. maij:tz minoren-
nitet ... 5 febr. 1681, jämte kungl. brev 26
okt. 1680.

Engestr. B.Il.1l.5.(nr 56).

[Annan avskr. utan kungabrev ].
Engestr. B.Il.l1l.5.(nr 59).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB