Kort #16131 Judarne

Judarne Judarne

Se: Trenne trovärdige Relationer. ... Then 
    andra om thet Straff, hwart slägte ibland 
    Judarne i synnerhet måste lida. ...
                                = X 215:1 (s. 56-58)

Information

Kortnr:
16131
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Judarne

Se: Trenne trovärdige Relationer. ... Then
andra om thet Straff, hwart slägte ibland
Judarne i synnerhet måste lida. ...
= X 215:1 (s. 56-58)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB