Kort #16305 Jöransson, Hinric

Jöransson, Hinric [Jöransson, Hinric, bonde] .

Drake, Anders von (1682-1744) underståthållare,
press. i kommerskoll.

Order från Carl De Geer till bönderna Matthias
Bertilsson och Hinric Jöransson att resa för att
hämta ved, 1717

      i: Autografsaml.

Information

Kortnr:
16305
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Jöransson, Hinric, bonde] .

Drake, Anders von (1682-1744) underståthållare,
press. i kommerskoll.

Order från Carl De Geer till bönderna Matthias
Bertilsson och Hinric Jöransson att resa för att
hämta ved, 1717

i: Autografsaml.

Signum:
Autografsaml.: Drake
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB