Kort #16202 Justinus

Justinus Justinus

Uturag ur Trogi Pompeii Phillipiska historia.
Bok 1-44.

  Se: Melander, S.E.: Övers. ... av romerska
     författare.  Vol. 41       = Vö 16:41

Information

Kortnr:
16202
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Justinus

Uturag ur Trogi Pompeii Phillipiska historia.
Bok 1-44.

Se: Melander, S.E.: Övers. ... av romerska
författare. Vol. 41 = Vö 16:41

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB