Kort #16476

 Karl IX
Copia af Carl 9des Bref, till Grefve Axel Stensson
[Leijonhufvud], belangande hans Smädeskrift, som
var Slacktebäncken, dateradt 5. Julii 1604.

i: Huseby 58

Information

Kortnr:
16476
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Karl IX
Copia af Carl 9des Bref, till Grefve Axel Stensson
[Leijonhufvud], belangande hans Smädeskrift, som
var Slacktebäncken, dateradt 5. Julii 1604.

i: Huseby 58

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB