Kort #16663

 Karl XII

Se: Konungabrev. Copiebok af kongl.resolutioner
under Carl XI och Carl XII. Fol.i: Engestr.
B, IV.l1. 27.

Information

Kortnr:
16663
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Karl XII

Se: Konungabrev. Copiebok af kongl.resolutioner
under Carl XI och Carl XII. Fol.i: Engestr.
B, IV.l1. 27.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB