Kort #16726

 [carl XIV Johan (1763-1844) sv. konung ]
Björnstjerna, Magnus Fredrik Ferdinand (1779-1847)
generaladjutant, minister
Sammandrag över utbetalade gratifikationer och
extra utgifter under Kungl. Maj:ts resa år 1821,
utbetalade av Björnstjerna

i: Autografsaml.

Information

Kortnr:
16726
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[carl XIV Johan (1763-1844) sv. konung ]
Björnstjerna, Magnus Fredrik Ferdinand (1779-1847)
generaladjutant, minister
Sammandrag över utbetalade gratifikationer och
extra utgifter under Kungl. Maj:ts resa år 1821,
utbetalade av Björnstjerna

i: Autografsaml.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB