Kort #16133 Judas Redivivus

Judas Redivivus Judas Redivivus

thet är Een christeligh tragico-comoedia ...
författat aff Jacobo Rondeletio,1614 .

  i: Samlingar af Andr. Laur. Hedemoraeus
   eller Henander 1669-87. 8:o. Pgb.
                       = Vs 26

Information

Kortnr:
16133
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Judas Redivivus

thet är Een christeligh tragico-comoedia ...
författat aff Jacobo Rondeletio,1614 .

i: Samlingar af Andr. Laur. Hedemoraeus
eller Henander 1669-87. 8:o. Pgb.
= Vs 26

Signum:
Vs 26
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB