Kort #16441

 _ B.8j34 c.
Kansliordning
Cantselie Ordningh, hwareffter Kongl. Maj:t
nådigst will, att dess Cancellij Collegium
skall wara beställt... den 22 septemb. A: o
166a. Fotostatisk kopia.
1961/91 ,

Information

Kortnr:
16441
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

_ B.8j34 c.
Kansliordning
Cantselie Ordningh, hwareffter Kongl. Maj:t
nådigst will, att dess Cancellij Collegium
skall wara beställt... den 22 septemb. A: o
166a. Fotostatisk kopia.
1961/91 ,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB