Kort #16475

 K & r 1 IX

Konung Carl den IX:des bref till grefwe Axel

Stensson Leijonhufwud angående den smädeskrifft

som intituleras: Slachtare-bänk, 5 juli 1604,
Engestr. B.IV.1.7.(nr 50).

Information

Kortnr:
16475
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

K & r 1 IX

Konung Carl den IX:des bref till grefwe Axel

Stensson Leijonhufwud angående den smädeskrifft

som intituleras: Slachtare-bänk, 5 juli 1604,
Engestr. B.IV.1.7.(nr 50).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB