Kort #16746

 il? i i X
8 a © 1 August , kronprins ] --
Samlingsband angående C- A-s död. Mäst af-
skrifter. - & ;0 , . i

i = Engestr,. 0sign.26. '

Information

Kortnr:
16746
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

il? i i X
8 a © 1 August , kronprins ] --
Samlingsband angående C- A-s död. Mäst af-
skrifter. - & ;0 , . i

i = Engestr,. 0sign.26. '

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB