Kort #16459

 [Karlllnutsso &]
Piskop Thomas visa om Karl Enutsson,
brekt m.m. finnes i: = Cod. B. 42.

Information

Kortnr:
16459
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Karlllnutsso &]
Piskop Thomas visa om Karl Enutsson,
brekt m.m. finnes i: = Cod. B. 42.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB