Kort #16740

 See = . ©. -o r.

£. S, 220, 32
M & r l XV '

- Musikkompositioner till Konung Carl XV:s
dikter. - Ett papperskonvol. 4:00,

Information

Kortnr:
16740
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

See = . ©. -o r.

£. S, 220, 32
M & r l XV '

- Musikkompositioner till Konung Carl XV:s
dikter. - Ett papperskonvol. 4:00,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB