Kort #16142 Juliana av Nikomedia, helgon

Juliana av Nikomedia, helgon [Juliana Sancta ]

Se: Cod. Oxenstierna    = A 110

Information

Kortnr:
16142
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Juliana Sancta ]

Se: Cod. Oxenstierna = A 110

Signum:
A 110
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB