Kort #16283 Järteckensbok

Järteckensbok A 114

Järteckensbok

Fragment m.m.   Perg.  2 bl.    8:o

Information

Kortnr:
16283
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

A 114

Järteckensbok

Fragment m.m. Perg. 2 bl. 8:o

Signum:
A 114
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB