Kort #16236 Jämtland

Jämtland Jämtland

Se: Sundberg: Till geografisk beskrifning ...
      i: Tilas: Topografiska saml. öfver Sverige
                                = M 22

Information

Kortnr:
16236
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Jämtland

Se: Sundberg: Till geografisk beskrifning ...
i: Tilas: Topografiska saml. öfver Sverige
= M 22

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB