Kort #16247 Järner, Väinö Vilhelm (1910-1997)

Järner, Väinö Vilhelm (1910-1997) Järner, Väinö Vilhelm (1910-)  fi. förf.

Fotlös [dikter]. Med missiv.

   = Erik Lindegrens papper L 105:1001

Information

Kortnr:
16247
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Järner, Väinö Vilhelm (1910-) fi. förf.

Fotlös [dikter]. Med missiv.

= Erik Lindegrens papper L 105:1001

Signum:
L 105:1001
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB