Kort #16132 Judas förrädarens saga

Judas förrädarens saga A 246


Judas förrädarens saga

Fragment. 1 bl. perg.

Information

Kortnr:
16132
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

A 246

Judas förrädarens saga

Fragment. 1 bl. perg.

Signum:
A 246
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB