Kort #16284 Järteckensbok

Järteckensbok Järteckensbok

Se: Cod. Oxenstierna,  s. 90-244                = A 110

Information

Kortnr:
16284
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Järteckensbok

Se: Cod. Oxenstierna, s. 90-244 = A 110

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB