Kort #16436

 Kanslikollegium
Förteckning över utgiftsposter, hörande till
"Kongl. maij:tz authoricerades och R.. depu-
terades dom afsagd den 20 maij 1682 cantzlij
collegium angående" ,

Engestr. B.Il.l.10.(nr 10).

Information

Kortnr:
16436
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Kanslikollegium
Förteckning över utgiftsposter, hörande till
"Kongl. maij:tz authoricerades och R.. depu-
terades dom afsagd den 20 maij 1682 cantzlij
collegium angående" ,

Engestr. B.Il.l.10.(nr 10).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB