Kort #16384

 -i i f * X. 675. 3
Kalsenius,Å .
iPredikningar. - 1 Vol. 4&:o.

Information

Kortnr:
16384
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

-i i f * X. 675. 3
Kalsenius,Å .
iPredikningar. - 1 Vol. 4&:o.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB