Kort #16487

 Karl IX

Hertigh Carl till Södermanlandz försäkring, att

medh Rikzens rådz rådhe förestå regimentet uthi

konung Sigismundi frånwaru, 8 jan. 1593.
Engestr. B.I.l1.17. (nr 6)

Information

Kortnr:
16487
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Karl IX

Hertigh Carl till Södermanlandz försäkring, att

medh Rikzens rådz rådhe förestå regimentet uthi

konung Sigismundi frånwaru, 8 jan. 1593.
Engestr. B.I.l1.17. (nr 6)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB