Kort #16261 Järta, Hans (1774-1847)

Järta, Hans (1774-1847) Ep. J 8
Järta, Hans

Brev från H.J. till rector scholae C. Fors-
lind i Falun samt till H.J. ang. löften om .
F:s befordran.      1 Vol.  4:o

Information

Kortnr:
16261
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Ep. J 8
Järta, Hans

Brev från H.J. till rector scholae C. Fors-
lind i Falun samt till H.J. ang. löften om .
F:s befordran. 1 Vol. 4:o

Signum:
Ep. J 8
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB