Kort #16197 Jus

Jus B 747a

Jus

publicum Sueciae, 1 häfte, Fol., 28 bl.

Information

Kortnr:
16197
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

B 747a

Jus

publicum Sueciae, 1 häfte, Fol., 28 bl.

Signum:
B 747a
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB