Kort #16253 Järnverken i Pennsylvanien

Järnverken i Pennsylvanien Järnverken i Pennsylvanien

Acrelius, Israel (1714-1800), prost

Några anmärkningar till underrättelse om järn-
werken i Pensylvanien och nästgränsande ängelska
colonier. Willmington wid De la Ware i America
1754. 5 s. fol.

   i: Autografsaml.

Information

Kortnr:
16253
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Järnverken i Pennsylvanien

Acrelius, Israel (1714-1800), prost

Några anmärkningar till underrättelse om järn-
werken i Pensylvanien och nästgränsande ängelska
colonier. Willmington wid De la Ware i America
1754. 5 s. fol.

i: Autografsaml.

Signum:
Autografsaml.: Acrelius
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB