Kort #16602

 Karl XI ' .

Se: Konungabrev. Copiebok af kongl. resolutione
under Carl XI och Carl XII,. Fol. i: Engestr.
B., IV. l. 27.

Information

Kortnr:
16602
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Karl XI ' .

Se: Konungabrev. Copiebok af kongl. resolutione
under Carl XI och Carl XII,. Fol. i: Engestr.
B., IV. l. 27.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB