Kort #16641

 ”!"."
. T D. Y77. -
[ Gall XII ] )
Garl XIT:8s personalier viga
Begra$nincen, som skieäue i Zonzl.,iiuu.are-
holms KZyrckan i Stockholm u.26 Febr. hr 171v.

Information

Kortnr:
16641
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

”!"."
. T D. Y77. -
[ Gall XII ] )
Garl XIT:8s personalier viga
Begra$nincen, som skieäue i Zonzl.,iiuu.are-
holms KZyrckan i Stockholm u.26 Febr. hr 171v.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB