Kort #16579

 * st. --" r:
w D, TOT.

[ 3 a. z l XI ]

till Sarl XI:s historia.-

Information

Kortnr:
16579
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

* st. --" r:
w D, TOT.

[ 3 a. z l XI ]

till Sarl XI:s historia.-

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB