Kort #16479

 Karl IX
Hertigh Carls breef till keunnåh Si gi smundum
ankommit ... 2! Martij åhr 1596 ... belangande
om Söderkiöpingz besluuth, dat. 1! nov. 1595
[jämte:g Konung Sigismundi swar ... dat. 30
ma j 1596.

Engestr. B.I.l1.l. (nr 35). _

Information

Kortnr:
16479
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Karl IX
Hertigh Carls breef till keunnåh Si gi smundum
ankommit ... 2! Martij åhr 1596 ... belangande
om Söderkiöpingz besluuth, dat. 1! nov. 1595
[jämte:g Konung Sigismundi swar ... dat. 30
ma j 1596.

Engestr. B.I.l1.l. (nr 35). _

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB