Kort #16480

 Karl IX
H. Carli til kon. Sigismund om dhen aréda då war
i riket, Clas Flemmigga tyrannij i Finland, med
förmaning att derpå måtte skaffas boot, 22 maj
1597.

Engestr. B.I.l.23. (nr 38).

Information

Kortnr:
16480
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Karl IX
H. Carli til kon. Sigismund om dhen aréda då war
i riket, Clas Flemmigga tyrannij i Finland, med
förmaning att derpå måtte skaffas boot, 22 maj
1597.

Engestr. B.I.l.23. (nr 38).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB