Kort #16273 Järte, Otto (1881-1961)

Järte, Otto (1881-1961) L 78:1-10

Järte, Otto Edvard Fridolf (1881-1961),
                     fil. lic., red., politiker

Otto Järtes efterlämnade brev, diverse manuskript
och handlingar samt tidningsurklipp

Information

Kortnr:
16273
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

L 78:1-10

Järte, Otto Edvard Fridolf (1881-1961),
fil. lic., red., politiker

Otto Järtes efterlämnade brev, diverse manuskript
och handlingar samt tidningsurklipp

Signum:
L 78:1-10
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB