Kort #16673 Karl, XIII, kung av Sverige och Norge (1748-1818)

Karl, XIII, kung av Sverige och Norge (1748-1818) Carl, Hertig av Södermanland

explication et relation de la surprise du
camp de gardes par S.M. le Roy le 16 Juin 
1768. - Orig. 4:o   Skänkt av hertigen
till greve Claes Ekeblad

       = Engestr. C.XIX.3.12. (avl. till
         Krigsarkivet.)

Information

Kortnr:
16673
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Carl, Hertig av Södermanland

explication et relation de la surprise du
camp de gardes par S.M. le Roy le 16 Juin
1768. - Orig. 4:o Skänkt av hertigen
till greve Claes Ekeblad

= Engestr. C.XIX.3.12. (avl. till
Krigsarkivet.)

Signum:
Engestr. C.XIX.3.12
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB