Kort #16229 Jämtland

Jämtland Jämtland

Ahnlund, Nils, excerpter
   i: L 69:54

Information

Kortnr:
16229
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Jämtland

Ahnlund, Nils, excerpter
i: L 69:54

Signum:
L 69:54
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB