Kort #16168 Jungfruspegel

Jungfruspegel Jungfruspegel

Se: Speculum virginum

Information

Kortnr:
16168
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Jungfruspegel

Se: Speculum virginum

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB