Kort #16681 Karl, XIII, kung av Sverige och Norge (1748-1818)

Karl, XIII, kung av Sverige och Norge (1748-1818) Carl XIII

Se: Armfelt, G. M.: Brev till A- från stats- 
    sekreteraren Franc, Carl XIII etc.
                            D 1024

   Handlingar, Autentika, rörande Svenska
   Regerings-förändringen ... 1809
                            D 1048

Information

Kortnr:
16681
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Carl XIII

Se: Armfelt, G. M.: Brev till A- från stats-
sekreteraren Franc, Carl XIII etc.
D 1024

Handlingar, Autentika, rörande Svenska
Regerings-förändringen ... 1809
D 1048

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB