Kort #16391

 Kammarkollegium
Kongl. maij:ttz förordning hwareffter des cam-
mar collegii sysslor skola blifwa fördelta col-
legii ledamöter emillan til en promt expeditiore
befordring, 25 maj 1694,

Engestr. B.II.l.9.(nr 1).

Information

Kortnr:
16391
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Kammarkollegium
Kongl. maij:ttz förordning hwareffter des cam-
mar collegii sysslor skola blifwa fördelta col-
legii ledamöter emillan til en promt expeditiore
befordring, 25 maj 1694,

Engestr. B.II.l.9.(nr 1).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB