Kort #16706

 a r 1 XIV J-ohan ( marskalk Pernadotte)
Se: Handlingar, Autentika, rörande Svenska Re-
geringsförändäringen ... 1809. -
"; Hwa&asser,I,.: Till Hofrättsrådet' Avellan. -
i = D. 1975.
"; Oscar I.: Bref till Konung Oscar I, ...
= P. 10998,

Information

Kortnr:
16706
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

a r 1 XIV J-ohan ( marskalk Pernadotte)
Se: Handlingar, Autentika, rörande Svenska Re-
geringsförändäringen ... 1809. -
"; Hwa&asser,I,.: Till Hofrättsrådet' Avellan. -
i = D. 1975.
"; Oscar I.: Bref till Konung Oscar I, ...
= P. 10998,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB