Kort #16330 Kalendarier

Kalendarier A 103 a

Kalendarier

Fragment av kalendarier som under medeltiden
använts i svenska kyrkor.  - En portf. fol.
[blå klotrygg, tryckt titellapp]

Information

Kortnr:
16330
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

A 103 a

Kalendarier

Fragment av kalendarier som under medeltiden
använts i svenska kyrkor. - En portf. fol.
[blå klotrygg, tryckt titellapp]

Signum:
A 103 a
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB