Kort #16155 Julita socken, Södermanlands län

Julita socken, Södermanlands län Julita socken, Söderm. län

Fh 6, avd. 106

Fl 9:2.

Fh 6, avd. 117

Information

Kortnr:
16155
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Julita socken, Söderm. län

Fh 6, avd. 106

Fl 9:2.

Fh 6, avd. 117

Signum:
Fh 6, Fl 9:2
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB