Kort #16277 Järtes arkiv

Järtes arkiv [Förteckning över Otto och Ester Järtes 
arkiv]

Se Yngve Larsson i Ivar Andersons papper

         i: L 91:2

Information

Kortnr:
16277
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Förteckning över Otto och Ester Järtes
arkiv]

Se Yngve Larsson i Ivar Andersons papper

i: L 91:2

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB