Kort #16435

 € teg - b. sob a,

[ KanslA & Kungl. Maj:ts

"Handlingar rörande Kongl. Maj:s CGantsli. 1647-
1766, + 4:00, 90-tal avskrifter. ]

Information

Kortnr:
16435
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

€ teg - b. sob a,

[ KanslA & Kungl. Maj:ts

"Handlingar rörande Kongl. Maj:s CGantsli. 1647-
1766, + 4:00, 90-tal avskrifter. ]

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB