Kort #16259 Järsnäs socken

Järsnäs socken Järsnäs socken, Jönk.län

Fl 9:4  s. 5

Information

Kortnr:
16259
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Järsnäs socken, Jönk.län

Fl 9:4 s. 5

Signum:
Fl 9:4
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB