Kort #16670 Karl, XIII, kung av Sverige och Norge (1748-1818)

Karl, XIII, kung av Sverige och Norge (1748-1818) Carl XIII

Bref och poemer. - 4:o. - 20 bref till Claes
Julius Ekeblad 1765-72, jämte 7 svar från E-. ;
"Prologe" ; "Histoire de mon voyage ; verser
till Brita Horn; 14 bref till Augusta Fersen-Löwenhjelm. -

                    = Engestr. Osign. 29

Information

Kortnr:
16670
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Carl XIII

Bref och poemer. - 4:o. - 20 bref till Claes
Julius Ekeblad 1765-72, jämte 7 svar från E-. ;
"Prologe" ; "Histoire de mon voyage ; verser
till Brita Horn; 14 bref till Augusta Fersen-Löwenhjelm. -

= Engestr. Osign. 29

Signum:
Engestr. Osign. nr 29
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB