Kort #16316 Kafle, Anders ( -1709)

Kafle, Anders ( -1709) [Kafle, Anders ( -1709) kapten, konfirm.
             fullm. ]

Banér, Johan Gabriel (1662-1706) generallöjtnant,
geheimeråd

Anhållan om resepass för underofficeren Anders
Kafle, norrmannen Christian Görges och norrmannen
Hans Bagge 1698

      i: Autografsaml.

Information

Kortnr:
16316
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Kafle, Anders ( -1709) kapten, konfirm.
fullm. ]

Banér, Johan Gabriel (1662-1706) generallöjtnant,
geheimeråd

Anhållan om resepass för underofficeren Anders
Kafle, norrmannen Christian Görges och norrmannen
Hans Bagge 1698

i: Autografsaml.

Signum:
Autografsaml.: Banér
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB