Kort #16362

 Kalmar kyrka. - '
Gravstenar och inskriptioner.
F.b.22. sid.H6-h7,.

Information

Kortnr:
16362
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Kalmar kyrka. - '
Gravstenar och inskriptioner.
F.b.22. sid.H6-h7,.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB