Kort #16653

 [Karl XII]

Se; Christopherson, T., Brev till excell. gref
Cronhielm ... tang. Karl XII:s återkomst
till Sverige.] Engestr. B.II.2.3.(nr 61).

Information

Kortnr:
16653
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Karl XII]

Se; Christopherson, T., Brev till excell. gref
Cronhielm ... tang. Karl XII:s återkomst
till Sverige.] Engestr. B.II.2.3.(nr 61).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB