Kort #16212 Juvenalis (ca 60-ca 135)

Juvenalis (ca 60-ca 135) Va 34

Juvenalis, Decimus Junius

Saturae III-XVI. [Italiensk handskrift, skriven
år 1461 av Donatus Veronesus och dessutom
innehållande Persius Flaccus' sex satirer. ]
68 blad pergament.     1 vol. 12x20 cm

Information

Kortnr:
16212
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Va 34

Juvenalis, Decimus Junius

Saturae III-XVI. [Italiensk handskrift, skriven
år 1461 av Donatus Veronesus och dessutom
innehållande Persius Flaccus' sex satirer. ]
68 blad pergament. 1 vol. 12x20 cm

Signum:
Va 34
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB