Kort #16672 Karl, XIII, kung av Sverige och Norge (1748-1818)

Karl, XIII, kung av Sverige och Norge (1748-1818) D. 1051
Carl, hertig af Södermanland

Bref Matrickel för Utrikes Resan under förloppet
af åhren 1798 och 1799.
Egenhändigt af Hertig  Carl af Södermanland

Information

Kortnr:
16672
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

D. 1051
Carl, hertig af Södermanland

Bref Matrickel för Utrikes Resan under förloppet
af åhren 1798 och 1799.
Egenhändigt af Hertig Carl af Södermanland

Signum:
D 1051
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB