Kort #16219 Jägare

Jägare Jägare-rön

Förfara om jägare på jacht lyckas eller icke
lyckandes warda m.fl. jägare-rön.
     Smnskr. m.: Receptanteckningar nedskrifna
     under 1600-talet, s.. 158-167.    1 Vol.
                          Lit. 8:o     = X 37

Information

Kortnr:
16219
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Jägare-rön

Förfara om jägare på jacht lyckas eller icke
lyckandes warda m.fl. jägare-rön.
Smnskr. m.: Receptanteckningar nedskrifna
under 1600-talet, s.. 158-167. 1 Vol.
Lit. 8:o = X 37

Signum:
X 37
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB